کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع علمی کاربردی استاد خرمی شریف

 

 

 

 

فناوری اطلاعات وارتباطات چیست؟

عبارتی است کلی  که دربرگیرنده تمام فناوری های پیشرفته،نحوه انتقال وارتباط داده ها درسامانه های ارتباطی که می تواند یک شبکه مخابراتی،چندین کامپیوتر متصل به هم ویا

برنامه های استفاده شده در آنها باشد.

/ 0 نظر / 11 بازدید